Om webstedet

Dette webstedet skal handle om “Cyber Security” spesielt i forhold til det som har å gjøre med “operasjonell teknologi“. Med dette så mener vi sikkerheten både for små og store tekniske systemer som er koblet opp mot Intenrett, for eksempel ulike typer automatiserte systemer og intelligente bygninger.

Når for eksempel en automatiker eller en elektriker kobler opp et automatisert anlegg eller en intelligent bygning opp mot Internett, så vil dette i neste omgang gi en hacker eller en datakriminell muligheten til å kobel seg opp mot og overta kontroll i forhold til det samme tekniske anlegget, med mindre sikkerheten er konfigurert og ivaretatt godt nok.

Det vil således være nødvendig at den fagperson som skal koble et slikt automatisert anlegg opp mot Intenrett både kan planlegge, gjennomføre og verifisere sikkerheten mot angrep utenfra for slike systemer.

For å kunne ivareta denne typen IKT sikkerhet, så er det både nødvendig å både ha en ganske god forståelse for hvordan teknologien fungerer og der nest hvordan man i størst mulig grad forebygger at slike angrep kan skje.

På dette webstedet så vil vi forsøke å bygge opp litt faginnhold omkring begge deler, både i forhold til teknologien og i forhold til hvordan vi forebygger slike angrep.

Pålogging til Cisco Netacad.

Webstedet utvikles av: Arne Gylseth – Stavanger

Denne websiden kjører på den nye serveren.