Litt om opphavsrett

For å kunne utarbeide et faglig innhold, på forholdsvis kort tid, så er man jo avhengig av å kunne “samle sammen” og gjenbruke læringsressuser som finnes ute på Internett fra før.

Samtidig så er det jo også slik at man bare kan gjenbruke materiale når dette skjer etter avtale med eller ut ti fra en generell tillatelse gitt av den som har produsert innholdet.

For billedmateriale så er det jo slik at det nå finnes mange websteder som inneholder nedlastbare fotografier og grafikk som kan gjenbrukes fritt. Slikt materiale er det også forholdsvis enkelt å produsere selv, ved behov.

Video kan det vel være svært ressurskrevende å produsere og resultatet vil vel vanligvis bli dårligere enn det man kan finne åpent på Internett. Når man publiserer på YouTube så må den som publiserer velge om den videoen som publisres skal være søkbar, og om den skal kunne “embeddes” eller brukes inne i andre websider. Når dette er mulig, så er det mulig på grunn av at den som har publisert videoen som aktivt valg, at man skal kunne bruke den på ulike websider.

Mange videoer inneholder jo også reklame, og da er vel også noe av målet for den som publiserer “flest mulige visninger og mest mulig publisitet”. Det vil jo kanskje da også være nødvendig å vurdere hva slags reklame dette er og hvem det er som er målgruppen for denne reklamen.

Slik som jeg arbeider med utviklingen av nettstedet, så benytter jeg på et vis en “top down” teknikk, det jeg først utarbeider et “rammeverk” i form av en innholdsfortegnelse, og så er det i utgangspunktet “å fylle på” med de best egnede ferdige “modulene” som man kan finne. På sikt så kan det jo være aktuelt å produsere noe mer materiale selv.

Jeg vil legge til informasjon om hvem som har produsert hver enkelt video, og annet innhold som er gjenbrukt, så snart jeg rekker så langt.