Masteroppgave omkring digitale tvillinger i petroleumsindustrien

Her har vi en masteroppgave fra NTNU omkring temaet digitale tvillinger i petroleumsindustrien fra 2022. Problemstillingen inneholder jo også en del interessant problematikk rundt cybersikkerhet.

https://hdl.handle.net/11250/3024592

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3024592