IKT-Sikkerhet – Oppfølging fra Storting og Regjering

Nedenunder så finnes en oversikt over behandlingen av dette sakskomplekset i Stortinget og hos Regjeringen.

Storting og riksrevisjon

Regjeringen.

NOU’er

NSM

Tilsvarende problemstilling i offshore industrien.