Cisco Cyber Vision

Det kan se ut som at Cisco Vision er en løsning som er dels skybasert og dels basert på “sensorer” som er integrert inn i kommunikasjonsutstyret. Det er mulig at den (server for admin senter) også kan kjøre som lokal installasjon (?!)

Over: Cisco Cyber Vision Overview

Over: Introducing Cisco Cyber Vision

Over: Cisco ISE and Cyber Vision Demo

Over: Cybervision at Cisco Live US 2022

Over: Cisco Industrial Network Director