Angrep mot danske DSB november 2022

Fra Telenor Sikkerhetsblogg:

Et angrep på en underleverandør av IT-systemer til DSB (Danske Statsbaner) førte til at nesten alle tog i Danmark måtte stanse i flere timer og flere tog var forsinket helt til neste dag. Leverandøren Supeo hadde blitt rammet av et løsepengevirus og slo av serverne sine. Dette førte til at en kritisk app for togførere ikke lengre fungerte og togene måtte stoppes av sikkerhetshensyn. Appen gir vanligvis informasjon om fartsgrenser, arbeid på linjene osv.

https://telenorsoc.blogspot.com/2022/12/oppsummering-av-nyhetsbildet-innen.html