Angrep mot Uber september 2022

Fra Telenor Sikkerhetsblogg:

Denne måneden ble flere bedrifter kompromittert ved hjelp av angrep som benyttet seg av sosial manipulering. Den første bedriften som ble tatt var Uber. Hackeren delte skjermbilder på sosiale medier som viste tilgang til flere interne systemer. Den initielle tilgangen til nettet ble kjøpt på det mørke nettet. En ansatt hos Uber hadde fått kompromittert sin private PC, og VPN-innloggingen til Ubers bedriftsnettverk ble på denne måten kompromittert. Uber benyttet seg av to-trinns bekreftelse ved hjelp av godkjennelse av innloggingen via mobiltelefon, men hackeren ringte opp offeret og overbeviste vedkommende om å godta innloggingen.

https://telenorsoc.blogspot.com/2022/10/oppsummering-av-nyhetsbildet-innen.html