Chat.openai.com vs chat.bing.com, i forhold til komplekse problemstillinger (IPv4/IPv6)

Jeg prøvde ut chat.openai.com i forhold til chat.bing.com i forhod til noen likk komplekse og sammensatte problemstillinger og her ser det ut til at det er kvalitetsmessig nokså store forskjeller mellom chat.openai og chat.bing.com. Under følger et eksempel:

Først så prøves ut chat.bing.com, med dette spørsmålet:

How will an upgrade from ipv4 to ipv6 in a nettwork affect the different layers in the osi model?

Så følger et svar med et så “overforenklet innhold” at svaret faktisk blir “nærmest helt feil”:

Upgrading from IPv4 to IPv6 in a network will affect the different layers in the OSI model in the following ways:

 • Physical layer: The physical layer is not affected by the upgrade from IPv4 to IPv6.
 • Data link layer: The data link layer is not affected by the upgrade from IPv4 to IPv6.
 • Network layer: The network layer is where the upgrade from IPv4 to IPv6 takes place. IPv6 has a larger address space than IPv4, which means that the network layer will have to be modified to accommodate the new address space. IPv6 also has a different packet format than IPv4, which means that routers and other network devices will have to be upgraded to support the new format.
 • Transport layer: The transport layer is not affected by the upgrade from IPv4 to IPv6.
 • Session layer: The session layer is not affected by the upgrade from IPv4 to IPv6.
 • Presentation layer: The presentation layer is not affected by the upgrade from IPv4 to IPv6.
 • Application layer: The application layer is not affected by the upgrade from IPv4 to IPv6.

Så stilles det samme spørsmålet til chat.openai.com:

How will an upgrade from ipv4 to ipv6 in a nettwork affect the different layers in the osi model?

Så følger et svar som er noe mer nyansert og langt på vei “korrekt”:

The transition from IPv4 to IPv6 will have an impact on several layers of the OSI model. Here is how the upgrade will affect each layer:

 1. Physical Layer: The physical layer remains unchanged by the upgrade since it deals with the physical transmission of data.
 2. Data Link Layer: The data link layer may require updates to support the larger IPv6 addresses, as they are twice the size of IPv4 addresses. Therefore, network devices that operate at the data link layer, such as switches and routers, may need to be updated to support the new addressing scheme.
 3. Network Layer: The network layer is where the main changes will occur due to the transition from IPv4 to IPv6. IPv6 has a larger address space than IPv4, which means that routing tables will need to be updated to accommodate the longer addresses. Additionally, the Internet Protocol Security (IPsec) protocol is built into IPv6, which provides enhanced security features.
 4. Transport Layer: The transport layer is not directly affected by the upgrade, but applications that rely on specific transport layer protocols, such as Transmission Control Protocol (TCP) or User Datagram Protocol (UDP), may need to be updated to support IPv6.
 5. Session Layer: The session layer is responsible for establishing, maintaining, and terminating sessions between applications. The upgrade to IPv6 will not have a significant impact on this layer.
 6. Presentation Layer: The presentation layer is responsible for data translation and encryption. The transition to IPv6 will not require any significant changes to this layer.
 7. Application Layer: Applications that rely on specific protocols, such as HTTP or FTP, may need to be updated to support IPv6. Additionally, applications that rely on IP addresses for identification may need to be modified to support the longer IPv6 addresses.

Det ser også ut som at den tekniske virkemåten til de to chat funksjonene er nokså ulike. Det ser ut som at char.openai.com fungerer ved hjelp av en språkmodell som ikke er oppdatert, slik at oppdateringen ligger en del tilbake i tid, mens chat.bing.com bruker oppdaterte data fra Internett. På spørsmål om størrelsen på befolkningen i Danmark, så svarte chat.bing.com sik:

Spørsmål:

Hvor mange mennesker bor det i Danmark?

Svar:

I Danmark var der 5.910.577 indbyggere i 3. kvartal 20221Det svarer til omkring 5,9 millioner mennesker

chat.bing.com gir også, som man kan se, noen referanser for hvor på Internett den har funnet opplysningene.