Hva er IoT?

Når man forsøker å finne ut av dette og å søke opp opplysninger på web, så kan vel noe av det som man finner framstå som noe ‘forvirrende”. I følge engelsk Wikipedia og Store Norske Leksikon så skal det altså dreie seg om svært mange sensorer som man kobler opp mot en eller flere internettbaserte servere. Jeg har satt sammen en figur som kanskje kan beskrive hvordan Internet of Things kan fungere:

Figuren viser det som man kanskje kan kalle for en “smart by” som innenholder veldig mange sensorer som så er koblet til og som rapporterer data til mange servere på Internett. Det naturlige spørsmålet blir vel da: Hvorfor skal vi nå gjøre det, og hvem er det som har interesse av og bruk for alle disse dataene?

Her vil det vel kanskje også være interessant å dele IoT opp i to litt forskellige bruksområder: B2C eller “Bussiness to consumer IoT”, altså IoT funksjoner som er beregnet til å skulle bli tatt i bruk i det enkelte hjem og av enkeltpersoner.

Når det gjelder IOT enheter som er plassert på den enkelte person (for eksempel smarttelefoner og treningsklokker) og i den enkeltes hjem (fjernsynsapparater, vakemaskiner, mikrobølgeovner, kjøleskap, osv) så finnes det kanskje nokså betydelige problemstillinger rundt datasikkerhet og personvern rundt dette. Noen bilmodeller har også innebygd IoT funksjonalitet. (Tesla)

En annen type IoT det er det som vi kanskje kan kalle for B2B IoT, eller “Business to bussiness IoT”. Denne typen IoT kan kanskje for eksempel dreie seg om leverandører av svært kostbare maskiner og teknisk utstyr, for eksempel fly, helikoptere, jetmotorer, industriroboter, rulletrapper, heiser, aircondition anlegg og teknisk utstyr på sykehus og i fabrikker.

Hvis dette kostbare utstyret og disse kostbare maskinene rapporterer sine driftsdata opp til en server “i skyen” dvs en server som et tilkoblet Internett, så vil den som er produsent eller leverandør av disse maskinene kunne følge med i den tekniske driften av maskinene og utstyret, slik at det for eksempel er mulig å rette feil på et tidlig stadium, før det har oppstått noe driftsavbrudd.

På denne måten så kan man kanskje oppnå en forholdsvis høyere grad av driftssikkerhet og en mer effektiv utnyttelse av utstyret. Hvis en motor begynner å gå varm, eller et lager begynner å gå i stykker, så kan man kanskje klare å reparere utstyret, for eksempel i løpet av en kveld, før man får noe driftsavbrudd.

En tredje type IoT det er kanskje det man kaller for “Smart by” eller myndighetenes IoT systemer for å tilby økt service til sine innbyggere. For eksempel så finnes det er prosjekt som heter Smartby Stavanger.

Eksempel: Jetmotorer

Jeg synes at Microsoft har lagt ut et svært godt eksempel på bruk av IoT i forbindelse med overvåking og bruk av jetmotorer.

I et demoeksempel fra Microsoft/Rolls Royce så ser vi at en flåte med fly laster opp driftsdata for sine motorer og andre tekniske driftsdata opp til en skybasert IoT tjeneste. På denne måten så blir det mulig å følge teknisk status for de ulike fly og jotmotorer som er i drift verden rundt.

I eksemplet fra Microsoft/Rolls Royce så er det en drivstoffpumpe som har begynt å få driftsproblemer. Den fungerer fortsatt godt nok til at motoren fortsatt kan brukes, men det vil være behov for å skifte den ut ved første landing.

Vi kan se av demoeksemplet at flyet er på vei til London, Heathrow. Flyteknikerne på Heathrow lufthavn kan da følge med på IoT rapporteringssystemet og holde klar en ny drivstoffpumpe. Mens passasjerene går av og mens man tar ombord nye pasasjerer, så kan man skifte den gamle “dårlige” drivstoffpumpen ut med en ny, og den neste flyturen kan gjennomføres uten forsinkelser.

Du kan klikke inn på siden uten å logge inn ettersom det bare dreier seg om demodata.

Eksempel: Trailere

Et annet godt eksempel fra Microsoft handler om driften av en flåte av trailere.

I eksemplet med trailere så så er det en flåte med trailere som kjører rundt på ulike ruter i Europa. En av dem har fått problemer med kjølesystemet i lastekontaineren. Dette rapporteres så automatisk via IoT systemet og det er for eksempel mulig å ringe opp sjåføren og be han kjøre innom et verksted for reparasjon før det utvikler seg til å bli en forholdsvis større skade.

Du kommer inn på demoeksemplet fra Microsoft uten å legge inn påloggingsdata. (Dette er jo bare demodata.)

Eksempel: Posten Norge

Posten Norge skal holde styr på en veldig stor mengde brev og pakkepost. I denne forbindelse så bruker man ‘pakkebur’ med IoT sporing.

Eksempel: Vannforsyningen i Halden

I Halden kommune så har man tatt i bruk IoT teknologi i forbindelse med overvåkning av vannforsyningen. Her har vi en video som forteller litt om det.

Eksempel: Sauer

Hvert år så er det mange sauer i fjellet som blir drept av rovdyr. Dette ønsker saueeieren å vite noe om. Når man skal hente inn sauene til vinteren så kan det være vanskelig å finne dem. Ved å henge IoT sporingsutstyr som kommuniserer via 4G nettet, så kan det bli til en forholdsvis enklere sak å finne dem.

Eksempel: Transport av matvarer

 

En del matvarer behøver en stabil og forholdsvis lav temperatur i forbindelse med transport. Her er en video som beskriver hvordan vi kan benytte IoT teknologi i en slik sammenheng:

Eksempel: Selvkjørende skip

Et virksomhetsområde som egner seg forholdsvis godt for automatisering og bruk av IoT teknologi, det er drift av ulike typer ferger og skip. Her er en video som beskriv eksempel fra Yara i Porsgrunn

Eksempel: Bygningsheiser

Til sist så tar jeg også med et eksempel som kun inneholder en presentasjon, men jeg synes at det er et godt og illustrerende eksempel på hvordan IoT kan brukes i mange forskjellige bransker som leverer kostbare automatiserte maskiner og utstyr.

Eksempel: Biler

En del biler har jo innebygd IoT funksjonalitet. Den mest kjente er vel Tesla. Et firma i Danmark har utviklet en IoT løsning som skal kunne brukes på eller bygges inn i mange forskjellige typer biler. For å få til dette, så har man bruket Raspberry PI som et utgangspunkt.

Hvordan fungerer IoT?

Det kan vel kanskje også være interessant å se på hvordan IoT fungerer, rent teknisk.

Om eksemplene

Noe av grunnen til at Microsoft, Telenor og andre har laget noen av disse demo-eksemplene og disse presentasjonene over, det er nok den at de er leverandør av IoT løsninger og tjenester. Spesielt så leverer Microsoft flere skybaserte tjenester for innsamlig og analyse av IoT data.

Grunnen til at jeg refererer til Microsoft, Telenor og andre sine eksempler, det er nok bare at jeg synes at de har vært svært flinke i utarbeidelsen av eksemplene, og at de har fått med gode og viktige poenger i forhold til hvordan IoT kan brukes på en meget bra og positiv måte.