Installasjon av fileserver på lokalnettet

Læringsoppdrag – Installasjon av fileserver.

Situasjon: Du er ansatt som teknologimedarbeider i firmaet Stavanger Teknologiservice AS. Det er et lite firma med 5 medarbeidere og du har ansvaret for “datadrift” som en del av ditt ansvarsområdet.

Arbeidsteamet finner ut at de har behov for et felles lagringsområde for data på nettverket.

Arbeidsoppgave: Vurder forskjellige alternativer for et felles lagringsområde for data for dette firmaet og dette arbeidsteamet. Følger det størst fordeler med å bruke Windows eller Linux?

Er det nødvendig å benytte individuelle påloggingskontoer og passord?

Vurder ulike alternativer. Utarbeid en plan for arbeidet. Utfør så en installasjon som kan passe til oppgaven og prøv ut at den virker som forventet.