Installasjon og bruk av PI-hole caching DNS server

Litt informasjon: Pi-Hole er en caching dns server med en innebygd filterfunksjon slik at den i utgangspunktet kan blokker det aller meste av reklame. På denne måten så kan man både redusere nettverkstrafikken ved at blokkeres allerede på DNS nivå, slik at man oppnår en hurtigere nettverkforbindelse med mindre datatrafikk.

Pi-Hole var vel sannsynligvis først laget for Raspberry Pi, men det er nå mulig å installere PI-Hole på mange forskjellige Linux distroer. Man kan også velge hva slags hardware man vil kjøre den på, for eksempel på en Raspberry Pi eller en PC på lokalnettet eller på en virtuell server i nettskyen. Valget er fritt.

Arbeidsoppgave: Finn ut hvilken plattform du/dere ønsker å benytte dere av, enten det er på lokalnettet, eller det er i nettskyen. Installer Pi-Hole. Finn nødvendige detaljer på Pi-Hole sin hjemmeside og ellers på internett. Sjekk at Pi-Hole gir svar på UDP port 53 vha portscanner eller lignende. Konfigurer DNS klientfunksjonen på di egen PC slik at den bruker Pi-Hole som DNS resolver for trafikken ut mot Internett.

Prøv ut løsningen mot mange forskjellige nettsteder. Medfører det riktighet at det aller meste av reklame forsvinner og at internettrafikken flyter raskere enn før?