IPv4 og IPv6

IPV4 er det numreringssystemet som alt vesentlig brukes på internett i dag, Dette gir ip numre som for eskempel kan se slik ut 172.194.72.14 Denne nummerserien har begrenset kapasitet og man er i ferd med å gå tom for IP adresser.

IPV6 er et nytt system for tildeling av en ny type IP adresser som kan adressere langt flere enheter.

Her er det en video som foklarer litt rundt dette:

Opphav: PowerCert Animated Videos