Læringsoppdrag 01 – SOHO nettverk 1

SOHO er en forkortelse for “Small Office and Home Network”, altså den type nettverk som vi typisk har hjemme og på mindre kontorer.

Et slikt nettverk består ofte av en NAT router, kanskje en switch et lite kablet nett og et trådløst acceess punkt. Noen ganger så er alle disse funksjonene bygd inn i en felles “boks”.

Arbeidsoppgave:

Du/dere skal installere et hjemmedatanettverk som inneholder en NAT router, en switch noen datamaskiner koblet opp vha kabel og et trådløst accesspunkt.

Konfigurerring kan skje automatisk, i den grad dette er mulig, og ut i fra de funksjoner og muligheter som er tilgjengelig.

 1. Du skal først utarbeide en skisse som viser hvordan du/dere vil koble opp hjemmedatanettverket.
 2. Koble så opp nettverket i den praktiske virkelighet og kontroller at nettverket virker slik som forventet. Forsøk også å koble opp PC vha kabel og mobitelefon vha trådløst nettverk.
 3. Legg inn et passord i det trådløse nettverket slik at uvedkommende ikke kan koble seg til ditt nettverk. Hvordan fungerer dette?
 4. Finn ut hva som er ip-adressen til PC, gateway sin ip og dns-server sin ip-adresse. Du kan bruke kommando “ipconfig” på PC eller “ifconfig” på Mac/Linux.
 5. Ping “gateway adresse” og vg.no og kontroller at nettverksforbindelsen fungerer.
 6. Forsøk å “pinge” mellom to PC’er på lokalnettet. Fungerer dette? Hvorfor – Hvorfor ikke? Bør det fungere? Hva kan gjøres?
 7. Forklar hva en DHCP server er og hva slags funksjon den har.
 8. Du “pinger” Google sin server som har IP adresse 8.8.8.8 Dette fungerer og du får svar. Så pinger du www.vg.no, men da får du ikke noe svar. Hva kan feilen være?
 9. Ved en annen anledning så slutter nettverket å fungere. Du pinger gateway adresse som for eksempel kan være 192.168.1.1 Dette fungerer, du får svar. Så pinger du ip 8.8.8.8 Der er det ikke noe svar. Hva kan feilen være?
 10. Du lurer på om det kan være noen “åpninger” inn til gataway eller inn til nettverket slik at en hacker ute på Internett kan koble seg til nettverket ditt. Hvordan kan du undersøke dette?
 11. Du ønsker å spille et spill der det er nødvendig å sette opp “portforwarding” for spillserveren og/eller de andre spillerne på Internett. Du blir bedt om å oppgi “din globale ip” og å “forwarde” port TCP 3338 til din spill-PC. Hva går dette ut på og hvorfor kan dette være nødvendig? Er det noen sikkerhetsmessig risiko i forbindelse med dette?
 12. Du lurer på om portforwardingen er utført riktig og om den fungerer. Finnes det noen enkel måte å finne ut av det?
 13. Jan-Kåre kommer innom og han spør om han kan få koble seg på din “Wifi”. Da svarer jeg det er greit, passordet er “hemmelig123”. Jan-Kåre velger ditt nettverk og taster passordet, men kommer ikke inn. Hvordan går du fram for å feilsøke dette?
 14. Du har kjøpt inn en “Iot-router” hos Finn & co, der det følger med diverse enheter, slik at du kan styre varme og lys fra mobiltelefonen. Utgjør dette en risiko for ditt nettverk? Eventuelt på hvilken måte?