NEK 820

NEK 820 er en norsk utgivelse av IEC 62433 serien.

Her er litt beskrivelse av innholdet:

En relevant problemstilling i den forbindelse det må vel også være beskrivelsen av Purdue modellen:

Her er også noe beskrivelse av Purdue modellen:

Litt mer info hos NEK.

Beslektet stoff hor Sintef.

Oversikt over innholdet i NEK 820.