NIS2 – Nytt EU direktiv for Cybersikkerhet

EU skal ha ha vedtatt å innføre et nytt, revidert nettverks- og informasjonssikkerhetsdirektiv, ved navn NIS2 til erstatning for det tidligere direktivet.

Det kan se ut som at noe av forskjellen går på at langt flere virksomheter anses som “samfunnskritiske, slik at de faller inn under direktivets anvendelsesområde.

Denne svenske nettsiden ser ikke ut til å referere til noe annet enn Maskindirektivets generelle prinsipper når det gjelder “Cyber Security for maskiner”.