Om praksisoppgavene

 

Hvis man skal gå gjennom all den teorien som er nødvendig for å forstå alle sider ved “Cyber Security” ut i fra “en teoretisk tilnærming”, så vil jo dette ta veldig lang tid, og kanskje kreve veldig stor innsats.

En mer hurtig og effektiv måte, det er kanskje å jobbe med praksisoppgaver og læringsoppdrag og så fylle på med “teori og forelesning” etter hvert som dette viser seg å være nødvendig.

“Praksis” blir da den viktige del av læringsprosessen, og så blir teori bare noe som føyes til i den grad det er nødvendig for å gjennomføre og forstå “praksis”.

Praksislæring er kanskje det som i størst grad leder fram til dybdelæring (?!)