Prinsipper for sikkerhetsopplæring.

Man kan i utgangspunktet ta et antall nasjonale og internasjonale, “de facto bransjestandarder” og kombiner disse med hverandre.

  1. Innholdet i Cisco sitt CCNA kurs som gir en nødvendig grunnleggende kunnskap og forståelse for hvordan nettverk og nettverksteknologi fungerer.
  2. Purdue modellen – Som gir en grunnleggende forståelse av hvordan litt større automatiserte systemer er organisert og fungerer ut i fra et nettverksperspektiv.
  3. Norsk Industri sitt veikart for cybersikkerhet for industrien.
  4. The Cyber Kill Chain – Grunnleggende prinsipper for hvordan man gjennomfører angrep mot IT og OT infrastruktur.
  5. Kali Linux – “ToolBox” for verifisering av sikkerhet for IT og OT systemer. (Penetration testing.)
  6. Telenor Sikkehetsblogg. En slags “nasjonal standard” for beskrivelse av det som skjer innenfor IT og OT sikkerhet.