Problemstilling rundt scanning av IPv6 nettverk.

Ved scanning av IPv6 nettverk så har vi den problemstillingen at det opptrer så mange mulige nettvderksadresser at det ikke er praktisk å scanne hele segmenter av IP adresser. Det kan se ut som at det både vil være nødvendig å scanne de enkelte nodene enkeltvis og at de by på en del problemer å holde oversikt over alle de IPv6 adressene som er i bruk. Denne artikkelen beskriver denne problemstillingen:

https://www.dionach.com/blog/scanning-ipv6-networks/

Her er også noen flere opplysninger som kanskje kan indikere eller sansynliggjør at de problemstillingene som beskrives i den første linken/bloggen kanskje er reelle.

https://www.internetsociety.org/deploy360/ipv6/security/faq/

Whitepaper fra SANS Institute

https://sansorg.egnyte.com/dl/9f6wOPsY7s

Hacking IPv6:

https://medium.com/@netscylla/hacking-ipv6-a-primer-d90ce9935a20