Bærekraft

Man kan vel spørre seg: Hva har IKT og OT sikkerhet med bærekraft å gjøre?

Dette nettstedet utvikles som en del av læringsaktivitetene i forhold til studiet “Dybdekompetanse og bærekraft i eget yrke” hos Oslomet, slik at nettstedet kanskje bør ha noe med “bærekraft” å gjøre.

For å nå FN sine bærekraftmål, målene for det grønne skiftet i industrien, og en utvikling i samfunnet forøvrig, der vi kan opprettholde levestandard og ta vare på en stadig eldre befolkning, så vil det være behov for en teknisk fornyelse, både i industrien og i andre deler av samfunnet.

Datateknisk kommunikasjon utgjør på mange måter de “nervetrådene” i det moderne samfunnet som gjør denne utviklingen fram mot et bærekraftig samfunn mulig.

Man kan for eksempel tenke seg hva som kan skje dersom hackere tar kontroll over de tekniske anleggene i et sykehus, produksjonsanleggene til en større Industribedrift, elektrisitetsforsyningen til et land, produksjonsanleggene for mat, styresystemene til et atomreaktor eller IKT systemene til en norsk kommune.