Gjøre nettserver tilgjengelig via domenenavn

Litt orientering: DNS er i utgangspunktet og vanligvis en client server funksjon som tilordner domenenavn som for eksempel vg.no til en ip adresse, for eksempel 195.88.54.16.

Hvis vi skal registrere og etablere et domenenavn som skal være tilgjengelig over Internett, så forutsettet dette vanligvis at man registrerer et domenenavn, og så konfigurerer en dns server slik at den tilordner riktig sammenheng mellom domenenavn og IP adresse.

De virksomhetene som selger og registrerer domenenavn drifter ofte også DNS servere slik at det også ofte er slik at man dns server funksjonen inkludert i prisen, når man registrerer domenet.

Det finnes også ofte forholdvis godt automatiserte funskjoner for konfigurering av DNS serveren, slik at dette ikke er veldig vanskelig, men domeneregistreringen med DNS server koster noen kroner. (Ikke veldig mange.)

Hvis man bare skal prøve ut noen testoppsett for webserver eller andre servere så finnes det også en enda enklere og gratis metode, som er den metoden som var i bruk før DNS serveren ble oppfunnet.

I Internettets barndom brukte hver enkelt klient en hosts fil som holdt styr på sammenhengen mellom domenenavn og IP adresser. Denne metoden fungerer også nå i dag.

Arbeidsoppgave: Finn fram til hosts filen på din PC og rediger den om slik at du kan adressere dine egne servere via domenenavn.  Test ut denne muligheten.

Her er en webside som gir litt mer info om denne muligheten. (Det er bare Windows 11 som nevnes spesielt, men metoden skal fungere for alle utgaver av Windows pluss Mac og de fleste utgavene av Linux. (/etc/hosts)