Installasjon av ssh og webserver på LAN – Ubuntu

Risikovurdering: Dersom denne serveren sette opp inne på et nettverk og bak en NAT router så bør det ikke foreligge noen større risiko. Det beste vil være å gjennomføre prosjektet på et helt eget nettverk eller nettverkssegnement som er atskilt fra all annen datatrafikk.

Arbeidsoppgave: Installer en Ubuntu server eller en annen Linux server på en PC hardware. Finn nødvendige arbeidsinstruksjoner på Internett.

Du kan velge mellom å gjennomføre en rent tekstbasert installasjon eller å sette opp en server med grafisk grensesnitt, tilsvarende Windows. Hvis du velger å bruke grafisk grensesnitt, så vil det være enklere å teste ut websider og andre løsninger som du måtte utvikle. En teksbasert Linux installasjon (på PC) kan klare seg greit med 2 GB RAM. Skal man også ha grafisk grensesnitt så bør man vel ha 4 GB med RAM.

Du bør installere en “full LAMP stack” (LAMP = Linux-Apache-MySQL-PHP) En slik LAMP stack kan enten installeres fra grafisk grensesnitt eller fra tekstbasert grensesnitt. Hvis man jobber fra tekstbasert grensesnitt, så kan man enten installere hver komponent i LAMP stacken hver for seg, eller man kan finne et ferdig installasjonscript som gjennomfører hele installasjonen mer eller mindre automatisk. (Det siste er kanskje å foretrekke, dersom man finner et godt installasjonsscript.)

Utarbeid noen websider for uttesting vha HTML5. (HTML, CSS, JavaScript)

Vurder også å installere WordPress eller et annet CMS system.

Aktiviser og konfigurer nødvendige sikkerhetssystemer på serveren. Finn arbeidsinstruksjoner på Internett.

Verifiser til sist sikkerheten til serveren. Gjennomfør i den forbindelse en portscanning fra utsiden av serveren og kontroller at det er bare de riktige portene som er åpne og at det bare er mulig å hente ut de ønskede data.