Hva er en NAT router

Opphav: PowerCert Animated Videos

Hjemme og i en del bedrifter så benytter vi en NAT-Router for tilkobling opp mot Internett.

Ved brk av en “NAT-Router” så kan mange “interne enheter” dele på en felles “ekstern” adresse.

En NAT-router vil vanligvis beskytte det innvendige lokalnettet mot trafikk som settes opp fra Internett. I noen tilfeller så ønsker vi imidlertid å sette opp serverfunksjoner inne på LAN som skal være tilgengelig fra Internett. I et slikt tilfelle så kan det være behov for å sette opp port-forwarding inne i NAT-Routeren. Den neste videoen beskriver litt rundt dette:

Opphav: PowerCert Animated Videos