Hva er DNS?

Opphav: PowerCert Animated Videos

DNS er en klient/server tjeneste som brukes til å “oversette” domenenavn som www.eksempel.com til en ip adresse, for eksempel 23.227.38.32. For at en internettbrowser skal kunne fungere, så må PC være konfigurert slik at den kan “resolve” nettadressene til en DNS_server, som så kan “oversette” nettadressene til ipadresser. Denne konfigurereingen av PC kan enten skje manuelt eller automatisk ved hjelp av DHCP. Her er en artikkel i Wikipedia: Domain Name System

Opphav: HV Christian Ohlson: