Læringsoppdrag og praksis

Del 11 – Læringsoppdrag og praksisoppgaver

 • 00 – Om læringsoppdragene
 • 01 – Læringsoppdrag 01 – SOHO nettverk – Hjemme
 • 02 – Læringsoppdrag 02 – SOHO nettverk – På jobb
 • 03 – Installasjon av fileserver på lokalnettet
 • 04 – Installasjon av webserver på LAN – Microsoft IIS
 • 05 – Installasjon av webserver på LAN – XAMPP
 • 06 – Installasjon av ssh og webserver på LAN – Raspian
 • 07 – Installasjon av ssh og webserver på LAN – Ubuntu
 • 08 – Gjøre nettserver tilgjengelig via domenenavn
 • 09 – Fjernstyring av servere i nettskyen
 • 10 – Installasjon av webserver i nettskyen
 • 11 – Installasjon og bruk av PI hole caching DNS server
 • 12 – Installasjon og bruk av OpenVPN VPN server
 • 13 – Undersøkelse av innhold i datastrøm til og fra PC
 • 14 – Installasjon og bruk av Kali Linux
 • 15 – Installasjon av virtualt testnettverk
 • 16 – Installasjon av fysisk testnettverk
 • 17 – Nettverk med PLS – automarisert system
 • 18 – Installasjon av smarthusløsning
 • 19 – CyberWar 1 – Angrep og forsvar på virtuelt nett
 • 20 – CyberWar 2 – Angrep og forsvar på lokalnettet
 • 21 – CyberWar 3 – Angrep og forsvar i nettskyen