Litt om TCP/IP

TCP/IP er en samling av “protokoller” som beskriver og spesifiserer noen av hovedprinsippene for hvordan datanettverk og Internett fungerer.

Her er en kort beskrivelse hos Wikipedia.

Filmen under gir en ganske bra “popularisert” beskrivelse av noen av hovedprinsippene bak TCP/IP. Slutten av filmen inneholder en reklame for VPN som kanskje ikke skulle vært der. Det er vanligvis ikke lov å bruke VPN på skolens nettverk.

Datapakker – Kommunikasjon via datapakker.

Når en webside eller et annet datainnhold skal overføres via Internett så deles innholdet først opp i et anntall datapakker, som sendes hver for seg. Disse datapakkene merkes så med hvilken webside de tilhører og et løpenummer som beskriver hvor på siden de hører hjemme.

De forskjellige datapakkene kan godt “reise” forskjellige dataruter over jordkloden eller gjennom Internett. På mottakerstedet så mottas disse datapakkene og så monteres de sammen igjen og presenteres som en lesbar webside.

Her har vi en artikkel hos Store Norske Leksikon

TCP – Spesielt om TCP

TCP er en mye brukt protokoll med en innebygd funksjon som sikrer at ikke deler av datapakkene går tapt i forbindelse med overføringen via lokalnett og Internett.

TCP er en toveis protokoll for kommunikasjon mellom server ok klient, der klienten hele tiden må “kvittere for” eller “bekrefte” at pakkene har blitt mottatt.

På grunn av denne innebygde “mekanismen” som sørger for at ikke deler av datapakkene går tapt så får TCP en forholdsvis stor “overhead”, data som behøves men som ikke er direkte “bærer” av det kommunikasjonsinnhold som skal formidles.

TCP brukes for eksempel til kommunikasjon og formidling av innholdet på websider.

Her er en artikkel hos Wikipedia.

UDP – Spesielt om UDP

UDP er på et vis en litt enklere protokoll for overføring av data enn TCP. UDP baserer seg på en enveis kommunikasjon der det ikke skjer noen “kontroll” av at hver enkelt pakke kommer fram.

Det at det ikke skjer noen kontroll av om hver enkelt pakke her kommet fram, det medfører at protokollen UDP har mindre “overhead” enn TCP, slik at det behøves en forholdsvis mindre mengde med “data” for å overføre samme informasjonsmengde.

UDP brukes til kommunikasjon der det ikke er et stort problem at en og annen pakke kan “falle bort”, for eskempel til streaming av video og til IP-Telefoni.

TCP og UDP – Portnummer

Både for TCP og UDP og en del andre protokoller, så bruker vi et “portnummer” i tillegg til IP-adressen som vanligvis vil identifisere den enkelte tjenesten.

For overøring av ukrypterte websider så bruker vi for eskempel TCP port 80. For krypterte websider så bruker vi TCP port 443. For oppslag mot DNS server, så brukes UDP port 53, osv.

For å finne ut hvilke tjenester som kjører på en server eller en PC, så kan vi “scanne” serveren eller PC’en ved hjelp av en “portscanner”.

Her har vi en film vedrørende TCP versus UDP: