PEN Test

Opphav: Null Byte

“PEN Testing” eller “Penetration Testing” er jo en metode som både kan brukes til angrep og til forsvar. Metoden er jo egentlig ment for “forsvar”, eller for å kontrollere at i alle fall deler av  sikkerheten i et datateknisk anlegg er ok. Ettersom Pen Testing på et vis er et “tveegget sverd” som kan brukes til begge deler, så legger jeg en kort video under rubrikken “forsvar” og en litt lengre videoserie under “angrep”.