NSMs grunnprinsipper for IKT sikkerhet.

NSM – Nasjonal sikkerhetsmyndighet, har gitt ut et “hefte” eller en “veileder” for IKT sikkerhet.

Heftet eller veilederen ser ut til å mangle et eget avsnitt for definisjoner, men det kan vel se ut som at det først og fremst dreier seg om sikkerhet for informasjonsystemer – IT, innenfor den type virksomheter som “samfunnskritiske” ut i fra Sikkerhetsloven.

Det er jo interessant å merke seg at dette ikke ser ut til å ha noe direkte å gjøre med det som faller inn under rammene av NKOM sitt arbeidsområde.