Meget bra samlig av rapporter hos OD

Oljedirektoratet (OD) har lagt ut en forholdvis omfattende saming med rapporter og andre beskrivelser som angår IT og OT Cybersikkerhet:

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/fagartikler/2023/styrket-ikt-sikkerhet/

Den gamle linken virker ikke lengre, og innholdet har blitt flyttet til en adresse hos Havindustritilsynet.

https://www.havtil.no/utforsk-fagstoff/fagstoff/fagartikler/2023/styrket-ikt-sikkerhet/

Andre relevante dokumenter:

https://www.regjeringen.no/contentassets/fe88e9ea8a354bd1b63bc0022469f644/no/sved/5.pdf

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/horingsdokumenter/cybersikkerhet-strategi-forslag_hoeringsnotat.pdf