Angrep mot NSM juli 2022

Fra Telenor Sikkerhetsblogg:

Mandag 4. juli ble nettsiden til NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) utsatt for et tjenestenektangrep, sammen med en del  transport-firmaer som Bastø Fosen og Boreal. Angrepet minner om angrepsbølgen som traff flere norske nettsteder i slutten av juni, der grupperingen Killnet stod bak. Denne gangen var det den russisk-vennlige grupperingen “NoName057” som tok på seg ansvaret. Nedetiden for tjenestene var ikke langvarig.

https://telenorsoc.blogspot.com/2022/08/oppsummering-av-nyhetsbildet-innen.html