Cybersikkerhet, rapporter fra Riksrevisjonen og NSM

I februar 2023 så ble det gitt ut rapporter om cyber og samfunnsmessig sikkerhet i regi av Riksrevisjonen og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Problemstillingen har også blitt tatt opp som egen sak i Stortinger. Litt senere, i mai, så kom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet med en ny rapport: Sikkerhetsfaglig råd – Et motstandsdyktig Norge.

Avisartikler: