Fjernstyring av servere i nettskyen

Note: Det ligger en betydelig sikkerhetsmessig risiko ved å sette opp en server i nettskyen eller andre steder som har en direkte tilkobling til Internett. Hvis serveren ikke er godt nok sikret, og hackere klarer å gjennomføre innlogging og overta kontroll over serveren, så vil din server kunne brukes til angrep mot andre servere og andre dataressuser over hele verden. I sikkerhetsloggene rundt om i verden så vil man da kunne lese ut at det er du som har gjennomført angrepet, ut i fra din IP adresse. En måte å begrense risiko på er å bare ha serveren kjørende under uttesting og så stenge den ned når den ikke er i bruk.

Utstyr: For å gjennomføre denne praksisoppgaven, så behøver du en vanlig PC som er koblet opp mot Internett og så behøver du også en konto hos en av leverandørene av skytjenester. Dette kan for eksempel være Microsoft Azure, eller en av de andre.

Arbeidsoppgave: Logg inn på administrasjonspanelet for skytjenesten og opprett en virtuell Linux server. Logg inn via SSH og prøv ut ulike kommandoer via Bash shell.