Hva er en webserver?

Opphav: TroubleChute

Webservere er de serverne som gjør World Wide Web mulig. Mye brukte webservere er Apache, Nginx og IIS. Det er også mulig å kjøre Apache webserver på din egen PC, på en ganske enkel måte ved å bruke en enkel server variant som heter XAMPP. Hvis man ønsker å drive med utvikling av websider så er det fullt ut mulig å utvikle dem på egen PC, og så kopiere dem over på en server som er koblet opp mot Internett etterpå.