Hva er en fileserver?

Opphav: LearnLinuxTV

Fieservere brukes til å dele forskjellige typer filer på et lokalnett. Videoen over forklarer hvordan dette kan gjøres ved hjelp av Samba server på Linux. Fildeling kan nok settes opp betydelig enklere ved hjelp av Windows, men det kan kanskje være mer interessant og lærerikt å sette opp en slik fildeling vha Linux/Samba?

Opphav: Linus Tech Tips