SSH server og klient

Opphav: Junior Developer Central

SSH er en server og klientløsning som brukes til å fjernstyre og fjernadminisitrere Linux og Unix servere. De fleste Linux distoer har en innebygd SSH server. for Windows så finnes det to gode klienter, Putty, som kan brukes som “remote shell” og WinSCP som kan brukes til kryptert overføring av filer.

Opphav: Tony Teaches Tech

WinSCP er et program som kan brukes til å overføre filer fra en lokal Windows PC og vise versa.