Installasjon av webserver på LAN – XAMPP

Om læringsoppdraget: Det finnes en meget enkel webserver installasjon for Windows som heter XAMPP og som inneholder en full “WAMP Stack“. WAMP står for Windows, Apache, MySql og PHP. (XAMPP kan også kjøre på MAC og Linux, og da har vi en MAMP eller en LAMP-Stack.)

Windows er jo operativsystemet som installasjonen i dette tilfellet kan kjøre på. Apache er web serveren, MySql (eller MariaDB) er en databaseserver og PHP er et server scriptspråk. Ved hjelp av en slik “Wamp Stack” så er det mulig å installere og ta i bruk CMS’er som WordPress og andre CMS’er og også mange endre webapplikasjoner.

XAMPP på Windows har neppe en tilstrekkelig grad av sikkerhet til at den er egnet til å bli koblet opp mot Internett, men for kjøring på egen PC og på lokalnett, for læring eller for utvikling, så bør den fungere het fint.

Man kan for eksempel godt utvikle for eksempel websider og wordpressinstallasjoner, på XAMPP, som så i neste omgang kopieres over til servere som er koblet opp mot Internett.

Arbeidsoppgave: Last ned og installer XAMPP webserver med full WAMP stack. Finn fram til detaljer rundt installasjon på XAMPP’s hjemmeside, eller på andre websteder. Installer og start opp serveren.

Du kan jo forsøke å bygge opp noen enkle websider vha HTML og CSS.

Du kan også forsøke å installere for eksempel WordPress CMS. Så kan du forsøke å utarbeide ved hjelp av WordPress for å se hvordan dette fungerer i forhold til å programmere eller å scripte websidene vha HTML og CSS.

Forsøk å gå inn på de websidene som du lager både fra den egen PC og fra andre PC’er på lokalnettet.