Bruk av webserver – Microsoft IIS

Om læringsoppdraget: Windows 10 og andre utgaver av Windows inneholder faktisk en webserver. Det er mulig å aktivisere denne og få i gang en webserverfunksjon på Windows 10 og andre utgaver av Windows.

Arbeidsoppgave: Bruk søkefunksjoner på Internett og finn ut hvordan man kan aktivisere IIS – Internet Information Server. Aktiver webserveren og prøv den ut med enkle websider.

Du kan jo forsøke å bygge opp noen enkle websider vha HTML og CSS.