SSH og webserver på LAN – Raspberry PI OS

Raspberry Pi OS er et Linux operativsystem som kan kjøre på Raspberry Pi.

Man kan bruke Raspberry Pi som klient med webbrowser og man kan også sette opp Raspberry Pi som webserver med full LAMP-Stack, slik at man for eksempel kan installere WordPress og andre webapplikasjoner på Raspberry Pi. Raspberry Pi har også innebygd SSH server for fjernstyring som det bare er å aktivere. Raspberry Pi kan da fjernstyres via bash shell og bash kommandoer.

Det er også mulig å sette opp Raspberry Pi som fileserver på lokalnettet, men da bør man vel kanske koble til et litt større permanent minne enn den minnebrikken som Raspberry Pi vanligvis brukes som harddisk.

Mange PLS’er har jo en innebygd webserver som kansje kan minne litt om den som man kan sette opp ved hjelp av Raspberry Pi, slik at dette kanskje kan være relevant å kunne, og at man forstår virkemåten rundt hvordan dette fungerer.

Finn fram til nødvendig informasjon på Internett og sett opp en Raspberry Pi webserver og eventuelt også en Raspberry Pi fileserver på lokalnettet.