CDN-Content delivery network

Opphav: Google Cloud Tech

Et CDN eller “Content Delivery Network” brukes til å spre statiske kopier av websider globalt og rundt omkring på Internett. På denne måten så blir websidene hurtigere tilgjengelig, flere steder rundt om i verden, samtidig som belastningen på webserveren blir forholdsvis mindre. En annen fordel er at hackere i utgangspunktet ikke vil ha direkte tilgang til webserveren, de vil bare ha tilgang til serverne i CDN nettverket. Noen ulemper er det nok også, som det å holde alle de cachede kopiene av dine dynamiske websider synkront oppdatert.

Opphav:  ThioJoeTech

Opphav: Chris Titus Tech