Rapporter fra NVE

En av rapportene fra angrepet mot Ukraina i 2015 har ganske gode tekniske beskrivelser, som kanskje kan være relevante for de samme problemstillingene, slik at jeg lenker opp den også: