Skybaserte tjenester

Opphav: Lucidchart

Tidligere så måtte hver enkelt bedrift kjøpe inn servere og datatustyr for å kunne produsere eller levere forskjellige datatekniske tjenester. I dag så kan dette kjøpes som tjenester fra eksterne leverandører som Amazon, Google, Microsoft, OVH og Linode.

Opphav: Ecourse Review

Hvordan man oppretter en virtuell maskin hos Microsoft Azure:

Opphav: Kevin Brown