VMware Workstation Player

Opphav: ProgrammingKnowledge

VMware Workstation Player er i likhet med VirtualBox en gratis programvare for virtualisering. (Gratis for privatbrukere, kommersielle brukere må betale.) VMvare player er kanskje litt mer komplisert å jobbe med enn VirtualBox, men den har mye bedre grafikkegenskaper, slik at den fungerer bra i forbindelse med programmer som krever en god grafikk. (For eksempel simulering av robot.)

Litt spesielt om det som går på VMware Workstation player og “networking”:

Opphav: CodeCowboyOrg

Litt om installasjon og bruk av Smoothwall Firewall inne på WMware Workstation

Opphav: BTNHD