Elektrisk fordelingssystem i Ukraina

Angrep mot det elektrisk fordelingssystemet i Ukraina

Opphav: C&M News by ress.at

Hackere stengte ned deler av det elektriske fordelingssystemet i Ukraina den 23 desember 2015.

Her er noen linker som gir info om dette:

En video med litt utdypende info i forhold til angrepene mot Ukraina:

Opphav: SANS Institute

Del 2 – Oppdatering.

Video om Cyber Attack against Power Grid:

Ny, utdypende video: