Generelle råd om datasikkerhet

Opphav: Tech Insider

Hackeren over har 5 gode råd, men jeg synes det er et 6’te råd som blir litt uteglemt. E-mail med ulike typer linker eller vedlegg, er en mye brukt hacker metode. Ved flere store hackerangrep, så har første del av angrepet startet opp med et vedlegg til et e-mail. Etter at vedlegget har gitt adgang til PC så brukes denne adgangen til videre angrep mot den aktuelle PC’en og senerte hele nettverket. Gratis programmer av ulike typer kan også brukes til å overta kontrollen over din PC. Da er vi oppe i 7 gode råd.